kod.jpg

IBIS je programski alat za vođenje cjelokupnog poslovanja financijske institucije.

 

 

    Karakteristike IBIS-a su:

            Integralnost omogućuje visok stupanj automatizacije (svaka transakcija automatski stvara knjiženja za glavnu knjigu i pomoćne knjige).             
            Modularnost dozvoljava implementaciju onih grupa poslova ili transakcija koje se trenutno koriste uz mogućnost jednostavne nadogradnje prema potrebi i zahtjevu.             
            Skalabilnost osigurava neovisnost programskog alata od veličine financijske institucije odnosno broja radnih mjesta, broja poslovnica i količine podataka.             
            Windows tehnologija daje jednostavnost i preglednost u radu prema zadnjim dostignućima informatičke tehnologije.             
            Umjerena cijena omogućuje i manjim institucijama nabavku vrhunskog profesionalnog alata i kvalitetnu informatizaciju poslovanja.             
            Izvješća na jednostavan i kvalitetan način prikazuju sve informacije o poslovanju te daju kvalitetne indikatore za praćenje i kontrolu.             
            Sigurnost sustava onemogućava neovlašteni pristup ili korištenje određenih transakcija, omogućava zapis korištenih transakcija na elektroničkom žurnalu i nemogućnost brisanja ili izmjene provedenih transakcija (dozvoljen samo storno).             
            Kvalitetna podrška tima stručnjaka osigurava praćenje i konstantan servis te prema potrebi pomoć u radu telefonski, putem interneta ili brzim dolaskom neovisno od lokacije.             
            Reference koje smo stekli Vaša su sigurnost da ćete dobiti ono što trebate.

        

        FUNKCIONALNE CJELINE:

            Šaltersko poslovanje:
                Zadružno poslovanje
                Blagajničko poslovanje
                Mjenjačko poslovanje
                Kreditno poslovanje
                Depozitno poslovanje
                Platni promet
                 
            Pozadinsko poslovanje:
                Financijsko poslovanje - Glavna knjiga
                Osnovna sredstva
                Obračun plaća
                Putni nalozi