home

Tel/fax:  +385  1 3698-482

 +385  1 3698-483
Drežnička 17, Zagreb
 

povratak

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA VELEPRODAJU > FAKTURNO POSLOVANJE

U programskom modulu Fakturno poslovanje sadržano je:

KNJIGA NARUDŽBI KUPACA
KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
KNJIGA KALKULACIJA
(tuzemne i inozemne)
KNJIGA NARUDŽBI OD DOBAVLJAČA

FAKTURNO POSLOVANJE 
Izgled glavnog prozora programskog modula Fakturno poslovanje

Iz ovog prozora omogućen je niz transakcija s ulaznim i izlaznim računima (unos računa, listanje unesenih računa (knjiga ufa - ifa), odobrenje i terećenje, prijenos plaćanja s jednog na drugi račun, zatvaranje kupca / dobavljača), izrada veletrgovačke kalkulacije, predračuna i narudžbe dobavljaču.


KNJIGA NARUDŽBI KUPACA
(Ponude ili predračuni s evidencijom naručene robe)

 • izrada ponude, predračuna, evidencija narudžbi od kupaca i naručene / rezervirane robe;
 • pregled rezervirane robe i raspoložive robe prilikom evidentiranja novih narudžbi s mogućim upozorenjem ako se evidentira više nego što je raspoloživo;
 • automatska numeracija dokumenata, povlačenje tečaja iz tečajne liste, kontrola nabavne cijene i marže;
 • automatsko povlačenje rabata, dana odgode, cjenika po kojem se formiraju cijene, žiro računa na koji se treba platiti za izabranog kupca;
 • unos stavaka pojedinačnim izborom iz cjenika(hijerarhijski ili poredanih po nazivu), unosom iz lager liste ili slobodnim unosom teksta i podataka određene stavke (za npr. usluge)
 • mogućnost slobodnog unosa uvodne i završne napomene (svaka do 750 znakova) ili izbora iz liste napomena(mogućnost arhiviranja nove napomene ili brisanja/izmjene stare);
 • mogućnost evidentiranja narudžbe bez rezervacije robe;
 • zaključak dokumenta - opcionalna mogućnost formiranja otpremnice u skladištu samo po zaključenim narudžbama(zaključuje se kada se odobri isporuka, npr. nakon evidentiranog plaćanja);
 • mogućnost dupliciranja ili preslikavanja drugog predračuna, otpremnice, računa ili radnog naloga s mogućnosti izmjene, brisanja ili dodavanja podataka;
 • lista svih narudžbi sa selektivnim prikazom storniranih/neplaćenih/neizdanih narudžbi te jednostavnim otvaranjem izabrane narudžbe;
 • storno narudžbe;
 • mogućnost izmjene ispisa dokumenta.

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA
 • evidentiranje izlaznog računa u ‘Knjigu IR’, te ispis računa
 • automatsko knjiženja računa u glavnu knjigu(prema postavljenim shemama knjiženja) i poreznu knjigu
 • automatska numeracija, povlačenje tečaja,
 • automatska numeracija dokumenata, povlačenje tečaja iz tečajne liste, kontrola nabavne cijene i marže;
 • automatsko povlačenje rabata, dana odgode, cjenika po kojem se formiraju cijene, žiro računa na koji se treba platiti za izabranog kupca;
 • unos stavaka pojedinačnim izborom iz cjenika(hijerarhijski ili poredanih po nazivu), unosom iz lager liste ili slobodnim unosom teksta i podataka određene stavke (za npr. usluge)
 • mogućnost preslikavanja predračuna/narudžbe/ponude, otpremnice, radnog naloga sa zatvaranjem preslikanog dokumenta (otpremnice, predračuna, radnog naloga) kako se ne bi mogao ponovno fakturirati;
 • dupliciranje već postojećeg računa bilo u slučaju ponavljanja istovjetnog računa ili korištenja određene matrice kao šablone za ispis računa s mogućnosti izmjene ili dopune;
 • mogućnost slobodnog unosa uvodne i završne napomene (svaka do 750 znakova) ili izbora iz liste napomena(mogućnost arhiviranja nove napomene ili brisanja/izmjene stare);
 • mogućnost vođenja/vezanja prodavača ili akvizitera za određeni račun;
 • mogućnost obračuna volumena i težine za ispostavljeni račun radi kontrole mogućnosti transporta pošiljke;
 • mogućnost vođenja računa za više organizacijskih jedinica;
 • storno izlaznog računa;
 • pregled i štampanje liste izlaznih računa selektibilne po periodu, broju i zaključenosti porezne prijave, načinu knjiženja, stranci, plaćenosti i statusu računa;
 • odobrenje / terećenje izlaznog računa;
 • nalog za zatvaranje ili korekciju izlaznog računa (obzirom na tečajne razlike, lipska izravnanja, cassa sconto, …);
 • prijenos plaćanja s jednog računa na drugi (npr. u slučaju računa za predujam)
   

Izgled prozora za unos izlaznih računa: pisanje izlaznih računa

 

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

 • evidentiranje ulaznog računa u ‘Knjigu UR’;
 • automatsko knjiženja računa u glavnu knjigu(prema postavljenim shemama knjiženja) i poreznu knjigu;
 • automatska numeracija dokumenata, povlačenje tečaja iz tečajne liste;
 • opcionalno automatsko formiranje virmana;
 • mogućnost vođenja računa za više organizacijskih jedinica;
 • storno ulaznog računa;
 • pregled i štampanje liste ulaznih računa selektibilne po periodu, broju i zaključenosti porezne prijave, načinu knjiženja, stranci, plaćenosti i statusu računa;
 • odobrenje / terećenje ulaznog računa;
 • nalog za zatvaranje ili korekciju ulaznog računa (obzirom na tečajne razlike, lipska izravnanja, cassa sconto, …);
 • prijenos plaćanja s jednog računa na drugi (npr. u slučaju računa za predujam)
 •  mogućnost razdvajanja iznosa oslobođenog od PDV-a;

Izgled prozora za unos ulaznih računa:
pisanje ulaznih računa


 KNJIGA KALKULACIJA (tuzemne i inozemne)

 • unos i ispis kalkulacije s automatskom pripremom stavaka za knjiženje;
 • unos stavaka u valuti, obračun rabata, obračun zavisnih troškova,
 • mogućnost unosa carine različitog postotka za svaku stavku;
 • kalkuliranje prodajne cijene promjenom prodajne cijene, iznosa ili postotka marže;
 • pregled i ispis liste kalkulacija za izabrani period i postavljene uvjete selekcije;
 • storno kalkulacije


 KNJIGA NARUDŽBI OD DOBAVLJAČA

 • evidencija danih narudžbi dobavljačima sa stavkama i dospjećem isporuke, arhiviranje i ispis narudžbe;
 • pregled liste narudžbi, pregled dospjeća isporuke po artiklima i količinama, zaključak dospjelih narudžbi;
 • mogućnost formiranja baze naziva i šifri dobavljača, mogućnost ispisa narudžbe na engleskom;
 • mogućnost preslikavanje narudžbe u primku;
   

Više o fakturnom poslovanju, PDF
za čitanje PDF inačice potrebno je instalirati  besplatan program Acrobat Reader
 

povratak