home

Tel/fax:  +385  1 3698-482

 +385  1 3698-483
Drežnička 17, Zagreb
 

povratak

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA VELEPRODAJU - IPIS -  INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Sustav se sastoji od osnovnog modula "Poslovni asistent" koji omogućuje integraciju i pristup svim ostalim modulima sustava.
S glavnog prozora bira se grupa poslova s kojom želimo raditi:

Izgled  prozora  programskog modula Poslovni asistent:

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA VELEPRODAJU

Integralni Poslovni Informacijski Sustav (IPIS) je namjenjen za poduzeća koja se bave trgovačkom, uslužnom, proizvodnom i servisnom djelatnošću. Projektiran je da zadovolji zahtjev za modernom poslovnom aplikacijom koristeći zadnja tehnološka rješenja operativnih sustava i relacijskih baza podataka. To osigurava otvorenost sustava i slobodu u izboru strojne opreme, operativnih sustava i relacijskih baza podataka s jedne strane i jednostavno i za korisnika blisko sučelje za rad s aplikacijama u skladu s dostignutim stupnjem tehnološkog razvoja operativnih sustava. Modularnost i skalabilnost omogućava širenje sustava prema potrebi i zahtjevu korisnika. Na taj način korisnik može postepeno proširivati svoju informatičku podlogu bilo da se radi o novim programskim modulima ili o proširenju sustava, zbog povećanog broja transakcija i obima baze podataka, na relacijske baze podataka i veća server računala.

Aplikativni moduli koriste ODBC kao standard za vezu prema bazi podataka što osigurava skalabilnost i promjenljivost cjelokupnog sustava prema želji korisnika odnosno prema njegovoj veličini i financijskim mogućnostima od jednog, dva ili više računala povezanih u mrežu s poslužiteljem bez relacijske baze podataka do malih, velikih i jako velikih sustava zasnovanih na otvorenim sustavima / npr. NT Windows / i modernim relacijskim bazama podataka /npr. Informix/.
Svi moduli IPIS-a napravljeni su razvojem u ‘C’ jeziku.

Temeljni koncept projektiranja ovog sustava bio je osmisliti transakcije koje bi maksimalno optimizirale unos podataka te osigurale izvor za kvalitetan prikaz unesenih podataka. Zato sustav uvijek ima mogućnost izbora određenog podatka ili grupe podataka odnosno dokumenta, kako bi se preslikavanjem već unesenih podataka smanjio gubitak vremena ponavljanjem unosa. Po istom uzoru transakcije koje mogu obuhvatiti više knjiženja uvijek nude mogućnost evidentiranja poslovnog događaja u više knjiga. Cijeli sustav je postavljen po uzoru na urednu ručnu evidenciju poslovnih događaja, gdje je za svaku vrstu poslovnih događaja postojala posebna knjiga za evidenciju. Tako su svima poznate knjige izlaznih računa, knjige ulaznih računa, knjiga naplata ili priliva sredstava, knjiga uplata ili odliva sredstava, knjiga blagajne, knjiga osnovnih sredstava, knjiga radnih naloga, knjiga kompenzacija, glavna knjiga,... Po istom principu u našem informacijskom sustavu svaki poslovni događaj koji se evidentira određenom transakcijom zapisuje se u pripadajuću ili odgovarajuću pomoćnu knjigu. Uz to svaka transakcija omogućuje po određenim shemama sustav automatske pripreme stavaka za knjiženje ili temeljnice knjiženih poslovnih događaja ili dokumenata. Na taj način je osigurana dvojnost knjiženja poslovnih događaja i razdvajanje glavne knjige kao glavne računovodstve evidencije od raznih poslovnih knjiga kao kategorije komercijalnih knjiga. Time se s jedne strane dobija mogućnost prilagodbe pojmova unutar transakcija terminologiji pomoćnih knjiga (npr. primitak, izdatak, za platiti, plaćeno umjesto duguje-potražuje), a automatski kreiranim i izdvojenim računovodstvenim prometima smanjuje se posao unosa u glavnu knjigu. Osim toga, pošto za svako knjiženje u glavnoj knjizi postoji odgovarajuće knjiženje u pomoćnoj knjizi, moguće je jednostavnije kontrolirati knjiženja i tražiti eventualne greške u njima.

Omogućavamo brzu i kvalitetnu izmjenu ili doradu postojećih programskih modula prema zahtjevima korisnika vezano za sve moguće specifične elemente poslovanja određenog korisnika.

Za sve programske module postoje detaljne upute za korištenje. 

Više o IPISU-u,  PDF
za čitanje PDF dokumenata potrebno je instalirati  besplatan program Acrobat Reader
 

povratak