home

Tel/fax:  +385  1 3698-482

 +385  1 3698-483
Drežnička 17, Zagreb
 

povratak

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA VELEPRODAJU > FINANCIJE
        (SALDAKONTI I FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO)

U grupi Financije  nalaze se  programski moduli  za evidenciju i pregled uplata i naplata,  za prikaz financijskih stanja ulaznih i izlaznih računa kao i  za vođenje financijskog knjigovodstva.

Tu su:
Financijsko poslovanje i
Glavna knjiga

Izgled prozora  programskog modula  Financija SALDA KONTI I FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
 

FINANCIJSKO POSLOVANJE

 1.  KNJIGA IZVODA
  • unos zbirnih vrijednosti za izvod, arhiviranje, izmjena ili brisanje;
  • pregled i ispis liste izvoda po datumu ili banci s graf.prikaz.kretanja priliva, odliva ili stanja; slika
    
 2. KNJIGA UPLATA
  • evidentiranje pojedinih stavaka odliva sredstava uz mogućnost storna;
  •  unos stavaka po broju računa, ili izborom iz liste otvorenih računa za izabranu stranku;
  • mogućnost zatvaranja i knjiženja nezatvorenih razlika po računima (lipske razlike, tečajne razlike, cassa sconto,...);
  • automatska priprema temeljnice/knjiženja za glavnu knjigu uz evidentiranje brojeva dokumenata i podračuna (matični broj);
  • kontrola cjelovitog unosa izvoda;
    
 3. KNJIGA NAPLATA
  • evidentiranje pojedinih stavaka priliva sredstava uz mogućnost storna;
  • unos stavaka po broju računa, ili izborom iz liste otvorenih računa za izabranu stranku;
  • mogućnost zatvaranja i knjiženja nezatvorenih razlika po računima (lipske razlike, tečajne razlike, cassa sconto,...);
  • automatska priprema temeljnice/knjiženja za glavnu knjigu uz evidentiranje brojeva dokumenata i podračuna (matični broj);
  • kontrola cjelovitog unosa izvoda; slika
    
 4. KARTICA STRANKE
  • pregled računa izabranog kupca ili dobavljača s podacima o plaćenosti, prikaz plaćanja za izabrani račun ili propadanje i uvid u podatke računa
  • prikaz otvorenih stavaka;
  • ispis kartice, izvoda otvorenih stavaka ili opomene.
   slika
    
 5. OTVORENE STAVKE IR
  (mogućnost pregleda dospjelih i koje dospjevaju u određenom periodu)
  • pojedinačna dospjeća plaćanja izlaznih računa grupirana po kupcima, datumu računa ili dospjeću računa, za tekući period daje otvor.dugov.ili za budući period daje očekivani priliv.
    
 6. OTVORENE STAVKE UR
   (mogućnost pregleda dospjelih i koje dospjevaju u određenom periodu)
  • pojedinačna dospjeća plaćanja ulaznih računa grupirana po kupcima, datumu računa ili dospjeću računa, za tekući period daje otv.dugov.ili za budući period daje očekivani odliv.
    
 7. DOSPJEĆE IR kumulativno dospjeće IR po danima za izabrani period.
   
 8. DOSPJEĆE UR kumulativno dospjeće UR po danima za izabrani period.
   
 9. POREZNA KNJIGA
  • automatsko učitavanje UR i IR koje ulaze u poreznu prijavu tekućeg perioda;
  • zaključak prijave s kontrolom ispravno knjiženog PDV-a na UR i IR, ispis liste računa i obrasca prijave;
  • automatsko knjiženje obračuna, pregled prijava i storno prijave.
  • unos stavaka po broju računa, ili izborom iz liste otvorenih računa za izabranu stranku; slika

 

GLAVNA KNJIGA
 1. KNJIGA TEMELJNICA
  • unos i ispis temeljnice, pregled temeljnica, učitavanje temeljnice, storno temeljnice;
  • automatsko učitavanje naziva konta, automatska numeracija, izbor konta iz kontnog plana;
  • sigurnosno arhiviranje stavaka tokom unosa;
  • mogućnost unosa broja dokumenta, podračuna, organizacijske jedinice;
  • mogućnost knjiženja u valuti;
  • kontrola postojanja knjiženih konta u kontnom planu, bilanciranja knjiženja;
    
 2. KNJIGA AUTOMATSKOG KNJIŽENJA
  • pregled stavaka za knjiženje po periodu datuma knjiženja, vrsti dokumenata, organizacijskoj jedinici, broju dokumenta ili kontu;
  • knjiženje stavaka pojedinačno ili zbirno, moguća izmjena knjiženja;
  • kontrola postojanja knjiženih konta u kontnom planu, bilanciranja knjiženja;
    
 3. DNEVNIK FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA
  • pregled i ispis dnevnika po analitičkim stavkama, mogućnost selekcije po vrsti knjiženih dokumenata ili broju dokumenta, mogućnost selekcije po organizacijskoj jedinici;
  • pregled i ispis dnevnika sumarno na nivou dana i konta (opcionalno i na nivou organizacijske jedinice);
    
 4. PREGLED STANJA ANALITIČKIH KONTA GLAVNE KNJIGE
  • prikaz i ispis stanja analitičkih konta glavne knjige na određeni datum, mogućnost selekcije grupe konta;

 5. ANALITIČKA KARTICA KONTA
  • pregled prometa konta ili grupe konta, ispis
  • mogućnost selekcije po periodu, broju dokumenta, vrsti dokumenta, podračunu, org. jedin.;

 6. ANALITIČKA KARTICA DOKUMENTA PO KONTU
  • pregled i ispis partija/dokumenata koji za određeni konto ili grupu konta imaju promet/saldo
  • selekcija grupe partija, samo otvoreni dokumenti ili svi dokumenti s prometom, mogućnost selekcije po periodu, broju dokumenta, vrsti dokumenta, organizacijskoj jedinici;
  • pregled otvorenih IR, UR, kredita, depozita, pozajmica i slično.
    
 7. PREGLED PROMETA KONTA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA
  • prikaz i ispis prometa izabranog konta ili grupe konta kumulativno za svaku organ. jedinicu;
    
 8. BRUTO BILANCA
  • prikaz i ispis sintetičke bilance , analitičke bilance za izabrani period.
    
 9. SLOBODNO FORMIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
  • kreiranje financijskih izvješća unosom opisa i formula. 
   
 10.  KONTROLA KNJIŽENJA
   usporedba konta glavne knjige s knjiženjem pomoćnih knjiga.
    
 11. ZATVARANJE RAZRED 4, 7, 8
  • zatvaranje analitičkih konta razreda 4 i prijenos u razred 7,
  • zatvaranje analitičkih konta razreda 7 i prijenos u razred 8,
  • zatvaranje analitičkih konta razreda 8 i prijenos u razred 9.
    

financijsko knjigovodstvo

Više o grupi Financije,   PDF
za čitanje PDF dokumenata potrebno je instalirati  besplatan program Acrobat Reader
 

povratak