home

Tel/fax:  +385  1 3698-482

 +385  1 3698-483
Drežnička 17, Zagreb
 

povratak

Certificirani zaštićeni računalni program za ovlaštene mjenjače
M J E N P O S L
24. rujna 2004.

Osnovna pitanja i odgovori
Karakteristike MJENPOSL-a
Tehnički podaci
Poželjno predznanje
Potrebna strojna oprema
Prezentacija
Uvjeti prodaje
Testna instalacija

Korisničke upute, PDF
za čitanje PDF dokumenata potrebno je instalirati  besplatan program Acrobat Reader

 Osnovna pitanja i odgovori:

ZAŠTO mijenjati dosadašnji program?
Na temelju članka 46. Zakona o deviznom poslovanju propisana je obveza ovlaštenih mjenjača da za svoje poslovanje isključivo koriste zaštićene računalne programe certificirane od strane Hrvatske narodne banke.


NA TEMELJU ČEGA su izdani certifikati?
Certifikati su izdani na temelju provedenog testiranja programa kojim je utvrđeno da su zadovoljeni kriteriji propisani Odlukom o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača ('Narodne novine', br.111/2003., 8/2004. i 51/2004.), Uputom za primjenu Odluke ('Narodne novine', br. 115/2003., 152/2003., 11/2004. i 55/2004.), Funkcionalnom specifikacijom i Tehničkom specifikacijom te uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske.


KADA promijeniti dosadašnji program?
Zakonska obveza za obvezno korištenje samo certificiranih zaštićenih računalnih programa kreće s početkom 2005. godine. To je ujedno i zadnji čas za izmjenu dosadašnjeg programskog rješenja. Nemojte čekati zadnji čas. Pripremite se za promjenu na vrijeme.


OD KOGA kupiti novi program?
Svakako od jednog poduzeća ili obrta koji su dobili certifikat HNB-a. Ta poduzeća / obrti imaju pravo i obvezu izdati Vam Potvrdu o autentičnosti – pismena izjava proizvođača zaštićenog računalnog programa kojom on izjavljuje da je program koji je predmet prodaje certificiran.

početak
 

Karakteristike MJENPOSL-a:

Programsko rješenje MJENPOSL zaštićenog računalnog programa samim dobivanjem certifikata je zadovoljilo sve uvjete koje je zakonodavac propisao te na taj način omogućava sve radnje važne i nužne za vođenje mjenjačnice:

dnevni unos tečajne liste
otkup i prodaja valute, otkup ino čekova
uplata / isplata kuna i deviza
storno transakcije
saldo blagajne
blagajnički dnevnik
obračun dnevne blagajne
dnevnik kupnje/prodaje
izvoz podataka


Posebno ističemo neke dodatne specifične mogućnosti koje olakšavaju i ubrzavaju rad ovlaštenom mjenjaču te mu smanjuju potencijalne opasnosti zbog mogućih grešaka u radu ili na računalu:

 • prilikom ulaska u program automatski se prikazuju datum i vrijeme na računalu te se očekuje od korisnika da ih potvrdi zbog dalekosežnih negativnih posljedica ukoliko se počne s radom s npr. krivim datumom - prozor 2 
   
 • obračun povrata novca kod otkupa i/ili prodaje – prozor 14
   
 • automatski se kod otkupa / prodaje postavlja temeljna valuta za rad (EUR) kako bi se ubrzalo obavljanje transakcije otkupa / prodaje – prozor 12
   
 • dodatni (neobavezni) blagajnički izvještaj: na jednom mjestu prikazuje saldo valuta i promete za zadani period – prozor 29
   
 • više mogućnosti izmjena općih podataka i načina rada bez potrebe za angažiranjem proizvođača programa: - prozor 41
  • mogućnost izmjene adrese i telefona ovlaštenog mjenjača te naziva ugovorne banke ovlaštenog mjenjača
  • podešavanje rada tako da se vrši samo otkup i unos % provizije pri otkupu
  • postavljanje standardnog broja ispisa potvrde o otkupu / prodaji
  • izbor standarda matričnog pisača (852 / 437) što je važno za ispis naših znakova
  • unos puta na računalu korisnika do tekst editora koji se koristi za niz ispisa
   izvješća

početak
 


Tehnički podaci:

Programsko rješenje MJENPOSL napravljeno je za Windows XP operativni sustav.
Kao baza podataka koristi se MS Access baza podataka koja je kreirana za potrebe programa. Program pristupa bazi podataka koristeći ODBC drivere koji su sastavni dio Windows XP professional operativnog sustava te nije potrebno kupovati i instalirati MS Access ili bilo što drugo vezano za bazu podataka.
Za sva izvješća koristi se poziv tekst editora koji podržava datoteke s tablicom u RTF formatu. Ako korisnik posjeduje MS Word ili MS Office može ih se koristiti kao tekst editorom za program. Ako na računalu nema instaliranog odgovarajućeg tekst editora, na instalacijskom CD-u se nalazi 'freeware' tekst editor 'Open office' koji je potrebno instalirati. 'Open office' podržava sve opcije koje program traži prilikom formiranja različitih izvješća.

početakPoželjno predznanje:

Potrebno predznanje djelatnika korisnika programskog rješenja MJENPOSL svodi se na osnove poznavanja Windows aplikacija i rada s njima:

 • korištenje miša (2 puta klik lijevim gumbom miša za pokretanje programa na iconi, 1 puta klik za lociranje u željenom polju za unos),
 • kretanje među prozorima (1 puta klik na lijevi gumb miša radi izbora određene akcije: Arhiviranje, Pregled, Ispis, Storno, Izlaz i slično),
 • upotrebu enter ili tab tipke na alfanumeričkoj tastaturi za potvrdu unosa i skok na sljedeće polje za unos,
 • upotrebu razmaknice za aktiviranje (pokretanje) akcije na istaknutom (isprekidanim crticama uokvirenom) gumbu,
 • osnove poznavanja tekst editora i slanja dokumenta na ispis.

početak


Potrebna strojna oprema:

PC računalo s instaliranim windows XP operativnim sustavom,
500 MB slobodnog prostora na disku,
matrični štampač za ispis otkupnih i prodajnih blokova priključen na lpt1 port računala (u standardu 852 ili 437) ili POS štampač,
laser štampač za brz i kvalitetan ispis izvješća o radu programa MJENPOSL priključen na usb port računala.

Na zahtjev možemo ponuditi opremu po sistemu 'ključ u ruke' s prodajom tražene i željene opreme.
početak


Prezentacija:

U dogovorenom terminu možemo Vam prezentirati mogućnosti programskog rješenja zaštićenog računalnog programa MJENPOSL u našem poslovnom prostoru.
Po obavljenoj prezentaciji otvoreni smo za razgovor o uvjetima prodaje.
početak


Uvjeti prodaje:

Cijena programskog rješenja zaštićenog računalnog programa MJENPOSL ovisi o dogovorenim uvjetima prodaje, odnosno o dogovorenim pravima i obvezama prije i nakon instalacije programa:

 • mjesto instalacije: kod nas ili kod korisnika,
 • da li korisnik želi obuku i u kojem obimu i trajanju,
 • uvjeti i modaliteti pomoći te moguće intervencije nakon instalacije (bez potrebe korisnika za pomoći, više kombinacija mogućnosti podrške (telefonska / modemska / dolazak kod korisnika),
 • praćenje eventualnih zakonskih promjena i u skladu s njima izmjene u programu
 •  …..

početak


Testna instalacija:

Bez plaćanja nadoknade možemo Vam instalirati programsko rješenje MJENPOSL radi testiranja njegovih mogućnosti u dogovorenom vremenskom intervalu.
 

početak

 

 

povratak